Khoai Môn Tôm Tích Sữa Xào Cung Bửu

Wok-fried mantis shrimp with dried chili & cashewnut in yam basket

280,000 VND  份/Portion 

Close
Close