Giảm giá!

Khoai Môn Tôm Tích Sữa Xào Cung Bửu

308,000 246,400

Wok-fried mantis shrimp with dried chili & cashewnut in yam basket

280,000 VND + 10%(VAT)    份/Portion     <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close