Giảm giá!

Tôm Tích Sữa Rang Muối Tiêu

198,000 158,400

Deep-fried mantis shrimp with salt & pepper

180,000 VND + 10%(VAT)  份/Portion <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close