Giảm giá!

Tôm Thẻ Xốt Mayonnaise

350,000 280,000

Sauteed Shrimp With Mayonnaise Sauce

350,000 VND  份/Portion <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close