Giảm giá!

Tôm Thẻ Trứng Muối Đút Lò

180,000 144,000

Baked shrimp with salted egg yolk

350,000 VND  份/Portion <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close