Giảm giá!

Tôm Sò Điệp Tươi Xào Tương XO

360,000 288,000

Wok-fried shrimp & scallop with special XO sauce

360,000 VND  份/Portion <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close