Tôm hùm/ Các loại tôm tươi

Tôm Hùm Lobster / Tôm Hùm Baby Baby Lobster / Tôm Càng Xanh King Prawn / Tôm Sú Live Prawn / Tôm Tích Mantis Prawn

 

《Cách Chế Biến / serving method》

●Sashimi / Sashimi
●Canh Thượng Hạng Đút Lò / Baked With Superior Broth
●Trứng Muối Đút Lò / Baked With Salted Egg Yolk
●Phô Mai Đút Lò / Baked With Cheese
●Chiên Tỏi / Deep Fried With Crispy Garlic
●Hấp Tỏi / Steamed With Minced Garlic & Vermicelli
●Hấp tàu Xì / Steamed With Black Bean Sauce & Vermicelli
●Hấp Rượu Hoa Tiêu Với Trứng / Steamed With Egg White & Chinese Wine
●Xốt Tiêu Đen / Sauteed With Black Pepper Sauce & Vermicelli In Claypot
●Xốt Tương XO / Sauteed With XO Sauce & Vermicelli In Claypot
●Hấp / Poached
●Hấp Rượu Hoa Tiêu / Poached With Chinese Wine
●Chiên Xì Dầu / Pan-Fried With Superior Soya Sauce

 

时价 Seasonal Price   每100克/gm

Close
Close