Sườn Chiên Xốt Xí Muội Đút Lò

Baked pork rib with plum sauce

150.000 VND  件/pc

Close
Close