Sò Điệp Tươi Xào Hắc Tùng Lộ Xốt Trứng

Stir-fried fresh scallop with egg white & black truffle oil

220,000 VND  份/Portion 

Close
Close