Giảm giá!

Nấm Thập Cẩm Xào Dầu Hào

198,000 158,400

Stir-fried assorted mushrooms with oyster sauce

180.000 VND + 10%(VAT)    小/small  <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close