Nấm Thập Cẩm Xào Dầu Hào

Stir-fried assorted mushrooms with oyster sauce

180.000 VND    小/small

Danh mục: Từ khóa: ,
Close
Close