Hũ Tíu Xào Nấm Thập Cẩm Xốt Tàu Xì

Fried flat noodle ‘ Hor Fun ‘ with assorted mushrooms & black bean sauce

220.000 VND       小/small

Danh mục: Từ khóa: ,
Close
Close