Cuốn Đậu Hũ Ki Sốt Dầu Hào

Steamed Beancurd Skin Roll With Oyster Sauce

58,000 VND  份/Portion

Danh mục: Từ khóa: , ,
Close
Close