Cua

《Cách Chế Biến / serving method》

●Sốt ớt kiểu Singapore / Singapore Style Chili Sauce
●Xót ììêu Den Sauteed Black Pepper
●Xổt hành & gừng Sauteed With Ginger & Seal lion
●Trứng Muối Đút Lò / Baked With Cheese
●Chiên muối & tiêu Deep Fried With Sall & Pepper
●Hâp Rượu Hoa Tiêu Với Trửng Steamed With Kgg White & Chinese Wine

 

Thời giá Seasonal Price

Danh mục: Từ khóa: , , ,
Close
Close