Chả Giò Chay Chiên

Deep-fried Vegetarian Spring Roll

48,000 VND  份/Portion

Danh mục: Từ khóa: , ,
Close
Close