Canh Tiềm Hằng Ngày

Soup of the day hong hong style

68,000 VND  位/Pax

Danh mục: Từ khóa: , , ,
Close
Close