Các loài cá

Cá Sao Coral trout / Cá Bống Trượng Marble goby / Cá mú đen Garoupa / Cá Mú Chuột Panther grouper / Cá Mú Mi Napoleon

 

《Cách Chế Biến / serving method》

●Hấp Kiểu Hồng Kông / Hong Kong Style Steam With Superior Soya Sauce
●Hấp Kiểu Nyonya / Nyonya Style Steam
●Hấp Tàu Xì / Black Bean Sauce Steam
●Hấp Ớt Cay / Minced Chili Steam
●Hấp Tỏi / Minced Garlic Steam
●Nấu Cà Ri Malaysia / Malaysia Style Curry
●Chiên Giòn Kiểu Hồng Kông / Hong Kong Style Deep fried With Superior Soya Sauce
●Chiên Xốt Chua Ngọt / Deep Fried With Sweet & Sour Sauce
●Hồng XÍu Tay Cầm / Braised With Brown Sauce In Claypot
●Chiên Xốt Nyonya / Deep Fried With Nyonya Sauce

 

Thời giá Seasonal Price   每100克/gm

Close
Close