Giảm giá!

Cà Tím Cá Mặn Tay Cầm

198,000 158,400

Stewed Eggplant With Minced Meat In Claypot

180.000 VND + 10%(VAT)    小/small  <Ưu đãi mua đồ ăn mang về:Ưu đãi -20%>

Close
Close