Bánh Dẻo Nhân Mè

Boiled Glutinous Rice Ball Stuffed Black Sesame Coated With Minced Peanut

48.000 VND  份/Portion

Danh mục: Từ khóa: , ,
Close
Close