NỘI THẤT

Pha trộn nét Á Đông truyền thống và Châu Âu hiện đại tạo nên nét rất riêng ở Yu Shang Lou

  Thông Tin Nhà Hàng

    EMAIL:

    [email protected]

    THÔNG TIN:

    (+84) 28 7308 7272
    (+84) 28 7309 7272

    THỜI GIAN MỞ CỬA:

    Thứ 2 Đến Thứ 6 09:00 – 15:00 SÁNG 17:00 – 22:00 CHIỀU
    Cuối tuần và ngày lễ 08:00 – 15:00 SÁNG 17:00 – 22:00 CHIỀU

   

  Close
  Close